Ondra Tureček aka TURDA

Ondra Turda

Nejvíc hyper hyper moderátor a DJ na světě. Pokud není v rádiu, lítá po celé Evropě. Pokud někdo vymyslel slovo multitasking, byl to určitě on.

© 2024 Fresh radio Ostrava | Design: filipzaruba.com | Coding: Ostrý web