Reklama

rádio Fresh

Vaše první reklamní kampaň na rádiu Fresh

Stejně jako u jiných rádií, má i vysílací den rádia Fresh 24 hodin, tedy i stejný objem reklamního prostoru. Ale Fresh má oproti jiným jen zhruba třetinové provozní náklady
Z tohoto faktu pramení i naše strategie  – chceme jen spokojené klientyPartnery, jejichž kampaně fungují a vyplácejí se.

Luxusní večeře za cenu surovin

Abychom tuto strategii spokojených klientů naplňovali, zvolili jsme velice netradiční přístup pro realizaci první kampaně. Dal by se dal přirovnat k tomu, že vám připravíme luxusní večeři za cenu surovin, ze kterých bude sestávat.

Cíl kampaně

Definujeme konkrétní cíl kampaně, tedy to, jak by se měla projevit.
Vytvoříme koncept kampaně a realizujeme ji.
Klient průběžně měří efekt.

Po kampani společně vyhodnotíme výsledek.

Parametry první testovací kampaně 
Spoty ve vysílání (21 dní, 3780 sekund, tedy např. 9 spotů délky 20s denně)
Rozhovor ve vysílání
Sociální sítě
Celkový objem kampaně je zhruba 4 tisíce sekund
Tato kampaň má hodnotu cca 40 tisíc korun. Bez ohledu na výsledek je cena této první kampaně na úrovni ceny 2,5 Kč/s, tedy 9.900 korun

Individuální přístup a příznivý poměr cena/výkon 

Při stanovení ceny dalších kampaní vždy vyjdeme z výsledků předchozí kampaně. Cena bude tedy z principu nastavena tak, aby se kampaň vyplatila.
To je velice férový přístup, minimalizující riziko na straně partnera. Přesně v souladu se strategií mít jen spokojené klienty.

Reklama jinak

Fresh nemá obchodní oddělení, které prodává spoty. O kampaně našich partnerů se stará dvojice velice zkušených lidí, kteří mají společný cíl, jako naši partneři – vytvořit reklamní kampaň, která zafunguje a bude přínosem.
Říkáme jim PLNIČI PŘÁNÍ. 
Rádi prodiskutují i Vaše reklamní přání. A splní Vám ho.
Stačí se ozvat.

Plniči přání

Šárka Kreissová
Šárka pracovala řadu let jako marketingová manažerka obchodního centra Outlet Moravia. Ví, jak budovat značku i jak připravit kampaň, která má zvýšit počet zákazníků nebo zvednout průměrnou útratu. Její doménou jsou sociální sítě – komunikační nástroj s velkým potenciálem, pokud jej umíte správně využít.
731 412 793
sarka@freshradio.cz

Mirek Pifka
Mirek řídil Helax od roku 1997 do 2016. Zná dokonale potenciál rádia. Vytvořil a realizoval stovky kampaní. Rádio je mocné médium. Kreativní kampaň dokáže moc tohoto média napřít směrem, který přinese maximální efekt za rozumnou, tedy adekvátní cenu.
608 110 207
mirek@freshradio.cz

© 2023 Fresh radio Ostrava | Design: filipzaruba.com | Coding: Ostrý web