Reklama

Reklama by neměla být výdaj, ale investice, která má potenciál návratnosti.

Touto perspektivou připravujeme kampaně všech klientů Fresh rádia.

Definujeme cíl kampaně a vytvoříme optimální kombinaci nástrojů:
Spotová kampaň pro masivní komunikaci stěžejních informací.
Mluvené slovo (rozhovor, soutěž) pro komunikaci na osobní úrovni.
Sociální sítě pro vtažení recipienta do hry, navázání vztahu.

Stanovíme zásah a určíme cenu kampaně tak, aby se vyplatila.

Cenu stanovíme individuálně s ohledem na návratnost investované částky.

Pro pořadatele akcí
Pořádáte akci a chcete ji podpořit kampaní na Fresh rádiu za zvýhodněných podmínek?
2 týdny spotová kampaň, spot 30s, 6x denně v prime-time
rozhovor ve vysílání a následné sdílení online
soutěž o vstupenky, 5 soutěžních kol o 2 vstupenky
prezentace v rámci FB stránek rádia
cena 8500 Kč + 3500 Kč výroba spotu

Pro kluby, kina, divadla kulturní domy a další
Chcete se dostat do povědomí našich posluchačů? Pravidelně propagovat své akce?
Máte program, o kterém chcete informovat několikrát týdně?
Udělat z posluchačů Fresh rádia své přátele nebo sledující?
Staňte se součástí Fresh Action.
2 pozvánky týdně v rámci rubriky Fresh Action
1x týdně prezentace aktuálního programu online v rámci Fresh Action
1x týdně soutěž o vstupenky ve vysílání
1x měsíčně rozhovor ve vysílání, následně sdílený online
Cena 3000 Kč/měsíc

Vaše reklama v dobrých rukou

Mirek Pifka
Mirek řídil Helax od roku 1997 do 2016. Zná dokonale potenciál rádia. Vytvořil a realizoval stovky kampaní. Rádio je mocné médium. Kreativní kampaň dokáže moc tohoto média napřít směrem, který přinese maximální efekt za rozumnou, tedy adekvátní cenu.
608 110 207
mirek@freshradio.cz

© 2023 Fresh radio Ostrava | Design: filipzaruba.com | Coding: Ostrý web